Radia hakuwa na makosa. Wengi huishi maisha yao bure. Yeye aliishi ya kwake kwa ajili ya watu. Hakuishi tu kama raia wa Tunisia. Aliishi kama raia wa uanadamu, maadili mema na uchapakazi. Watu walimsifu kwa kuwa na kaulimbiu ya 'Acha dunia katika hali nzuri kuliko ulivyoikuta'.Similar Quotes by Tags8268

To become a true global citizen, one must abandon al...

-Suzy Kassem

Quote

Hasanati ni matendo mema. Mema yanatoka kwa Mungu. M...

-

Quote

Capitalism defines a profit-driven empire, not one t...

-Suzy Kassem

Quote

Understanding languages and other cultures builds br...

-Suzy Kassem

Quote

we came naked into the world and we will exit naked.

-Lailah Gifty Akita

Quote

On every journey, we experience different cultures a...

-Lailah Gifty Akita

Quote

Rather than looking for explanations for why all peo...

-

Quote

We are here in this world for each other.

-Lailah Gifty Akita

Quote

So our narcissism has bared forth an unflattering na...

-

Quote

Kitabu cha 'Kolonia Santita' ni kitabu cha wasomi na...

-

Quote

A great leader must serve the best interests of the ...

-Suzy Kassem

Quote

Hakuna mtu mwenye akili timamu anayetaka mabaya kati...

-

Quote

The difference between you and everyone else, is eve...

-Jarod Kintz

Quote

Natafuta mwanamke mwenye utu, wema, uaminifu na tabi...

-

Quote

Kitabu cha KOLONIA SANTITA kinaweza kusomwa na watu ...

-

Quote

I will get the work done with or without pay.

-Lailah Gifty Akita

Quote

Humanity? Don't be silly. I know. It is knocking dow...

-

Quote

The bond of love will unite the world.

-Lailah Gifty Akita

Quote

I like to prowl ordinary places.I feel sorry for us ...

-Charles Bukowski

Quote

This world owes us nothing. Existence is not indebte...

-

Quote
Copied the text: "Radia hakuwa na makosa. Wengi huishi maisha yao bure. Yeye aliishi ya kwake kwa ajili ya watu. Hakuishi tu kama raia wa Tunisia. Aliishi kama raia wa uanadamu, maadili mema na uchapakazi. Watu walimsifu kwa kuwa na kaulimbiu ya 'Acha dunia katika hali nzuri kuliko ulivyoikuta'."